Uskunalar va foydalanish

Xodimlar bilan ishlash sxemasi

uskuna_img8
uskuna_img7
uskuna_img6
uskuna_img4
uskuna_img3
uskuna_img2
uskuna_img1
uskuna_img9

Uskunalar

pcap7
pcap6
pcap5
pcap4
pcap3
pcap1
pcap2
pcap8